top of page
Search

International Day for Tolerance

The International Day for Tolerance is celebrated every year on November 16 to raise public awareness of the dangers of intolerance. The acts of intolerance are often directed at national, ethnic, religious and linguistic minorities, refugees, migrant workers and immigrants. Intolerance is a threat to the consolidation of peace and democracy and an obstacle to development. International Day for Tolerance reminds all of us of the worth of every human being and encourages us to live together in peace.


Kiekvienais metais lapkričio 16-ąją minima Tarptautinė tolerancijos diena, skirta didinti visuomenės supratimą apie netolerancijos pavojus. Netolerancijos veiksmai dažnai būna nukreipti į tautines, etnines, religines ir kalbines mažumas, pabėgėlius, migrantus ir imigrantus. Netolerancija kelia grėsmę taikos ir demokratijos įsitvirtinimui ir yra kliūtis plėtrai. Tarptautinė tolerancijos diena mums visiems primena kiekvieno žmogaus vertę ir skatina taikiai gyventi kartu.

5 views0 comments

Comments


bottom of page