top of page
Search
  • Refugee Council

Refugee-led organizations: The Time is Now

Refugee-led Organizations: The Time Is Now

"It seems particularly important to shed light on the role played by refugee-led organizations in supplying refugees protection and assistance in this time of emergency. The well-deserved attention they are finally receiving could mark the transformation of the top-down framework of the humanitarian sector and for this reason it calls for a reflection on how these actors could be supported so they can continue their work and expand their reach also after the pandemic".

read more at:

https://rli.blogs.sas.ac.uk/2020/08/05/refugee-led-organizations-the-time-is-now/?fbclid=IwAR3Aw3ZJeH8Z_jJszM4Jpxrhk7F61IGv0k8YF873xB7-sjLgp85yAGe_R9Q


Pabėgėlių vadovaujamos organizacijos: Laikas yra dabar "Yra ypač svarbu nušviesti pabėgėlių vadovaujamų organizacijų vaidmenį teikiant pabėgėlių apsaugą ir pagalbą šiuo kritiniu metu. Gerai pelnytas dėmesys, kurį jie pagaliau gauna, gali pažymėti pertvarkymo iš viršaus į apačią sistemą humanitariniame sektoriuje ir dėl šios priežasties ragina apsvarstyti, kaip būtų galima paremti šiuos veikėjus, kad jie galėtų tęsti savo darbą ir išplėsti savo galimybes ir po pandemijos “.


Skaitykite daugiau:


https://rli.blogs.sas.ac.uk/2020/08/05/refugee-led-organizations-the-time-is-now/?fbclid=IwAR3Aw3ZJeH8Z_jJszM4Jpxrhk7F61IGv0k8YF873xB7-sjLgp85yAGe_R9Q

20 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page