top of page
Search

Innovative migrant and refugee entrepreneurship organizations

Migrant and refugee entrepreneurship not only benefits migrants themselves but also the economies of the countries they are residing or seeking asylum in. Explore international organizations providing incubation, mentorship, and pitching competitions for migrant and refugee entrepreneurs.


Migrantų ir pabėgėlių verslumas naudingas ne tik patiems migrantams, bet ir tų šalių, kuriose jie gyvena ar prašo prieglobsčio, ekonomikai. Susipažinkite su tarptautinėmis organizacijomis, teikiančiomis inkubacines, mentorystės paslaugas ir konkursus verslininkams migrantams ir pabėgėliams.


9 views0 comments

Commentaires


bottom of page