top of page
Search

Lessons about migration for schools in Lithuania

Updated: Nov 20, 2020

We are happy with the cycle of lessons of the Development Cooperation Platform and the opportunity for students to learn about migration! Students will be able to learn terms related to migration, learn about refugee integration initiatives in Lithuania and beyond!Džiaugiamės Vystomojo Bendradarbiavimo Platforma pamokų ciklu ir galimybe moksleiviams mokytis apie migraciją! Moksleiviai galės sužinoti su migracija susijusius terminus, sužinosite apie pabėgėlių integravimo iniciatyvas Lietuvoje ir ne tik!

4 views0 comments

Comments


bottom of page