top of page
Search

Lowest resettlement levels in recent history

2020 is a record low for refugee resettlement. “Current rates point to one of the lowest levels of resettlement witnessed in almost two decades. This is a blow for refugee protection and for the ability to save lives and protect those most at risk,” said Triggs.

2020 m. pabėgėlių perkėlimas yra rekordiškai žemas. "Dabartiniai rodikliai rodo vieną žemiausių perkėlimo lygių, pastebėtų beveik du dešimtmečius. Tai smūgis pabėgėlių apsaugai ir sugebėjimui išgelbėti gyvybes bei apsaugoti tuos, kuriems gresia didžiausias pavojus “, - sakė Triggsas.


3 views0 comments

Comentarios


bottom of page