top of page
Search

Support initiative -Lithuanian lessons for refugee children


We invite to join a great initiative of VA Caritas Užsieniečių integracijos programa and give Lithuanian language lessons as a present to kids.

In the pre-holiday period, we invite you to consider how to make the holidays warmer for everyone. And especially for those in need now. This year, Lithuania has granted asylum to almost a hundred children from Belarus, Syria, Eritrea, Venezuela and other countries affected by political conflict or terror. These children had not only to flee the war, but also to start life anew here in Lithuania. One of the biggest challenges for these children is not knowing the Lithuanian language. By not learning the Lithuanian language on time, they quickly lag behind in science, it becomes difficult to catch up with others, and further integration becomes complicated. And it could be different! Contribute to a fairer future for these children - give them the opportunity to learn Lithuanian. Support children granted asylum by donating their Lithuanian language lessons by bank transfer.

Name: Vilniaus arkivyskupijos Caritas Account number: LT18 7300 0100 9187 4543 Bank name: AB Swedbank Purposee – Parama


Kviečiame prisidėti prie puikios VA Caritas Užsieniečių integracijos programa iniciatyvos ir padovanoti lietuvių kalbos pamokas vaikams. Prieššventiniu laikotarpiu kviečiame apsvarstyti, kaip galėtume šventes padaryti šiltesnes visiems. O ypač tiems, kuriems to dabar labiausiai reikia.

Lietuva šiais metais suteikė prieglobstį beveik šimtui vaikų iš Baltarusijos, Sirijos, Eritrėjos, Venesuelos ir kitų politinių konfliktų ar teroro paveiktų valstybių. Šiems vaikams teko ne tik bėgti nuo karo, bet ir pradėti gyvenimą iš naujo čia - Lietuvoje. Vienas didžiausių iššūkių šiems vaikams - lietuvių kalbos nemokėjimas. Laiku neišmokę lietuvių kalbos, jie greitai atsilieka moksluose, kitus pasivyti pasidaro sunku, o ir tolimesnė integracija tampa komplikuota. O galėtų būti kitaip! Prisidėkite prie teisingesnės šių vaikų ateities - padovanokite jiems galimybę mokytis lietuvių kalbos.

Paremkite prieglobstį gavusius vaikus aukodami jų lietuvių kalbos pamokoms bankiniu pavedimu. Pavadinimas: Vilniaus arkivyskupijos Caritas Banko sąskaitos numeris: LT18 7300 0100 9187 4543 Banko pavadinimas: AB Swedbank Mokėjimo paskirtyje nurodykite – Parama
5 views0 comments

Commenti


bottom of page