top of page
Search

Get Christmas mask and support the development of a new refugee social business in Lithuania

Greetings from Kurdistan - such a message accompanies Sarah's protective masks The woman granted asylum in Lithuania did not limit herself to home care for three children and decided to look for additional opportunities to integrate in Lithuania. Efforts to create a new life and enthusiasm for sewing gave birth to the family initiative "Greetings from Kurdistan", with which Sarah points out that refugees living in Lithuania can also contribute to the management of the pandemic. VA Caritas invites to support the family's efforts to settle in Lithuania and to support the initiative with a donation of at least 10 euros. Donating people will be awarded with an original design handmade protective mask and a leaflet with the history of the supported family - from Iraq to Lithuania. VA Caritas is looking forward to receiving your messages!

Contact via facebook- VA Caritas Užsieniečių integracijos programa


Linkėjimai iš Kurdistano - tokia žinutė lydi Saros pagamintas apsaugines kaukes. Kviečiame įsigyti!

Prieglobstį Lietuvoje gavusi moteris neapsiribojo trijų vaikų priežiūra namuose ir nusprendė ieškoti papildomų galimybių integruotis Lietuvoje. Iš pastangų kurti naują gyvenimą bei entuziazmo siuvimui gimė šeimyninė iniciatyva “Linkėjimai iš Kurdistano”, kuria Sara atkreipia dėmesį, kad ir Lietuvoje gyvenantys pabėgėliai gali prisidėti prie pandemijos valdymo.

VA Caritas kviečia palaikyti šeimos pastangas įsikurti Lietuvoje ir paremti iniciatyvą ne mažesne nei 10 eurų auka. Paaukojusius apdovanosime originalaus dizaino rankų darbo apsaugine kauke bei lankstinuku, kuriame rasite remiamos šeimos istoriją - nuo Irako iki Lietuvos.

Taip pat visos bendruomenės vardu dėkojame dizainerei Irinai Delgiado, savanoriškai prisidėjusiai prie kilnios iniciatyvos!

Susisiekite VA Caritas Užsieniečių integracijos programa facebook žinute.

https://www.facebook.com/uzsienieciu.integracijos.programa/posts/1600331930151318

13 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page