top of page
Search
  • Refugee Council

Women business project and volunteers needed

We are happy that the socks produced by the refugee women have already reached the children of Vilties Angelas (thanks to Artscape, Nasdaq, Angelwish, the Tajik Baltic Cultural Center, Caritas Foreigners' Integration Program).

We hope that women’s handcrafts can also reach your home soon , so we are looking for volunteers, partners and consultants, who can help women to gain entrepreneurial skills and develop the idea of a new ​​social business. Those interested in contributing are welcome to contact info@refugeeslt.com


Džiaugiames, kad prieglobstį gavusių moterų gamintos kojinės jau pasiekė Vilties Angelo dienos centro vaikus (ačiū Artscape, Nasdaq, Angelwish ir Tadžikų Baltijos kultūros centrui, Carito Užsieniečių Integracijos programai, kurie padėjo įgyvendinti šią iniciatyvą).


Tikimės, kad įvairūs moterų ranko darbo kūriniai greitai galės pasiekti ir jūsų namus, todėl ieškome savanorių, partnerių ir konsultantų, galinčių padėti moterims įgyti verslumo įgūdžių ir norinčių padėti vystyti socialinio verslo idėją. Norinčius prisidėti, kviečiame susisiekti info@refugeeslt.com

1 view0 comments

Recent Posts

See All

We are publishing our annual report 2022 where you can find all the information about what the Refugee Council of Lithuania has done during the previous year, its goals and projects and its objectives

bottom of page