top of page
Search

Education opportunities for refugees

LCC Academy International University Program of Middle East was presented as a positive example for all European Union countries. Currently, in various programs of LCC International University is studying in bachelor 's and master' s study programs 13 young people from Afghanistan, 39 from Iraq and 4 from Syria. The goal of the program is to help young people affected by war from Syria, Iraq, Afghanistan, giving access to higher education for them. LCC Academy tarptautinio universiteto programa Artimųjų Rytų mokslo programa buvo pristatyta kaip sektinas Lietuvos pavyzdys visoms Europos sąjungos šalims. Šiuo metu LCC tarptautiniame universitete įvairiose bakalauro ir magistro studijų programose studijuoja 13 jaunuolių iš Afganistano, 39 iš Irako ir 4 iš Sirijos. Programos tikslas yra padėti nuo karo nukentėjusiems jaunuoliams iš Sirijos, Irako, Afganistano, suteikiant

galimybę jiems įgyti aukštąjį išsilavinimą.


More information at: https://lcc.lt/

5 views0 comments

Kommentit


bottom of page